+

Putin oświadczył, że Kazachstan nigdy nie był państwem